SK
|
DE
meno heslo

O NÁS

 

ŠKôLKA DC KVETINKOVO JE OD 09/2020 ZATVORENÁ!!!

 

Občianske združenie Detské centrum Kvetinkovo je zriaďovateľom škôlky rodinného typu s CELODENNOU KOMUNIKÁCIOU V NEMECKOM JAZYKU pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Individuálnym prístupom v malých skupinách podporujeme jedinečnosť každého dieťaťa a harmonický rozvoj jeho osobnosti.

 

Materská škola Kvetinkovo sa nachádza v samostatnej budove uprostred rodinných domov, v tichej a zelenej časti Podunajských Biskupíc na Krajinskej ulici.
Príjemné a bezpečné prostredie plné zelene poskytuje dostatok priestoru na všetky vnútorné i vonkajšie aktivity, ktoré súvisia so zdravým duševným a telesným rozvojom detí.

 

Kapacita škôlky je limitovaná, maximálny počet detí je 15.  
Znalosť nemeckého jazyka nie je podmienkou – zo skúseností vieme, že deti základnú komunikáciu zvládnu v priebehu 3-4 mesiacov. Nástup detí je možný počas celého roka.

 

Poskytujeme starostlivosť v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 16,30 hod.
Východiskom pre tvrobu učebných osnov je Štátny vzdelávací program ISCED 0 pre predprimárne vzdelanie detí v predškolskom veku.

 

Naším hlavným cieľom sú radostné a spokojné deti, ktoré sa tešia na nové veci a výzvy a pritom sa hravou a nenásilnou formou naučia nemecký jazyk.

 

Náš tím tvoria pedagogické pracovníčky s vysokoškolským vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami s prácou v materskej škole.

 

 

 

PRÁZDNINY A VOĽNÉ DNI V ŠK. ROKU 2020/21 okrem štátnych sviatkov:

Voľný deň: 14.09.2020 (pondelok)

Jesenné prázdniny: 29.10 - 30.10. 2020 (štvrtok-piatok)

Voľný deň: 16.11.2020 (pondelok)

Vianočné prázdniny: 23. december 2020 - 07. január 2021
Veľkonočné prázdniny: 01. - 06. apríl 2021
Letné prázdniny 01. júl - 31. júl 2021